Presentationer

Presentationer från fokusmöten ligger under respektive rubrik och det samma gäller ex-jobben som presenterades.

Det var högt tryck på stormötet med BIM Alliance intressentgrupper på Nalen den 26 september och närmare 120 personer deltog under dagen. Mötet lockade deltagare från de sex intressentgrupperna, men också många som är nyfikna på det arbete som pågår i grupperna. Syftet med mötet är framförallt att utbyta kunskaper på "tvären" mellan arbetet i grupperna, dela erfarenheter och att inspirera.

I år fick vi ta del av ett inspirationsföredrag om det avancerade tunnelbygget för att rena floden Themsen i London när Nicholas McCrossan från Mott MacDonald berättade om BIM-arbetet.

Till BIM Alliance intervju med Nicholas McCrossan

Nicholas McCrossan från Mott MacDonald berättade om BIM-arbetet i det avancerade tunnelbygget för att rena floden Themsen i London.

Vi hade med hjälp av högskolorna plockat fram tre spännande ex-jobb som berör BIM och som presenterades av studenterna som genomfört studierna;

Studenterna från ex-jobbskavalkaden

För att bryta upp den traditionella indelningen i intressentgrupperna hölls tre parallella och valbara möten;

Fokusmöte om Nationalla riktlinjer och BIM under ledning av Johan Asplund

Anmäl dig till en intressentgrupp

BIM Alliance intressentgrupper är till för våra medlemmar och fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer.