Per Erlandsson, Tekniskt råd

Undrar du hur du ska strukturera din kravställning och leveranser eller hur du ska kunna leverera efter beställarkraven? Då var detta frukostmöte något för dig.

Teknisk frukost

BIM Alliance Tekniska råd arrangerar en seminarieserie för dig som är väl insatt i BIM-frågor och som vill fördjupa dina kunskaper inom standardisering. Under en timme får du ta del av praktiska exempel, nyheter och rapportering från projekt som ofta har en direkt koppling till arbetet inom buildingSMART.

Under mötet gick Per Erlandsson från BIM Alliance Tekniska råd igenom de senaste från BIM Alliance intressentgrupp Förvaltning och arbetsgrupp ”leveranser och verktyg”. Projektet "Informationsleveranser" som presenterades på mötet ligger till grund för den utveckling som skett. Med hjälp av de systemstöd som erbjuds hjälper BIM Alliance beställaren att skapa sina egna leveransspecifikationer och underlättar för projektörer att leverera informationen på rätt sätt. Informationen kvalitetssäkras och läses in i rätt system.

Presentation: Teknisk frukost 24 oktober

Läs mer i BIM Alliance infoblad: Digital informationsleverans till och från förvaltning

BIM Alliance frukostmöten

Du hittar fler frukostmöten i vårt kalendarium.