Workshopledare och talare: Lars Wikström, Malin Knoop, och Mikael Malmkvist. Peter Axelsson saknas på fotot.

BIM Alliance tekniska råd arrangerade den uppskattade workshoppen i Stockholm under våren och nu sågs vi i Göteborg med ett liknande upplägg. På plats fanns personer som vill använda sig av CoClass i sitt dagliga arbete och få en ökad förståelse för hur man kan använda CoClass i kombination med IFC.

Workshopen inleddes med en genomgång av CoClass och IFC där vi bland annat redde ut vad IFC kan ge för mervärde och hur kollisioner mellan olika klasser i IFC och CoClass hanteras.

Därefter fick deltagarna lyssna till en story där vi fick följa hur CoClass och IFC används i en byggprocess, från tidiga skeden till planering, byggnation och förvaltning. Dagen avslutades med en diskussion där deltagarna engagerat diskuterade två de två frågorna:

  • Hur får vi igång användningen av CoClass och IFC?
  • Hur kan CoClass och IFC bidra till att förbättra användningen av digitala verktyg?

Material från workshopen

Film: CoClass på tre minuter

Om CoClass CoClass är ett svenskt klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk. Om IFC Det öppna filformatet Industry Foundation Classes (IFC) blir det möjligt att fritt byta information mellan olika mjukvaror.

Workshopen arrangerades av BIM Alliance tekniska råd. Rådet samordnar och sprider kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Därigenom ska det bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning.