Linda Strind, Förvaltningsstrategi och Susanne Engström, LTU

På BIM Alliances onsdagsfrukost den 6 mars berättade Linda Strind om en rapport som hon skrivit för CMB och Susanne Engström LTU om mätning av BIM-nyttor. Ljusgården var helt fullsatt och det var en engagerad publik som ställde många frågor.

Affärsnyttor med BIM – Samlade presentationer

Linda Strind har på uppdrag av CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) intervjuat ett antal aktörer i samhällsbyggnadssektorn om vad de ser för nyttor med BIM. Syftet med rapporten är att inspirera fler aktörer att arbeta aktivt med BIM och kravställa sina projekt med avseende på BIM. Rapport har valt att fokusera på affärsnyttorna och de värden som en investering inom BIM kan ge för olika aktörer. Intervjuer med sex företag och organisationer som idag arbetar aktivt med BIM ligger till grund för studien.

Du kan ladda ner rapporten och intervjuerna från CMB:s webbplats.

Här presenterar Linda Strind några av de intervjuade företagens tankar, idéer, slutsatser och tips.

Susanne Engström, Luleå tekniska universitet arbetar bland annat med projektet Programgeneriska mätmetoder i Smart Built Environment och under frukostmötet berättade hon mer om olika typer av mätmetoder och vad de visar.