Under frukostmötet den 3 april lyfte vi exempel från olika skeden och deltagarna fick veta mer om det branschgemensamma projektet ”Kalkyl via modell”.

Samlade presentationer

Om du vill ha mer information eller hela rapporten Kalkyl via modell kontakta gärna:
Hans Söderström, Installatörsföretagen
Andreas Udd, VRA
Johannes Ris, Byggstyrning
Carl-Erik Brohn

Carl-Erik Brohn, Hans Söderström, Installatörsföretagen, Andreas Udd, VRA och Johannes Ris, Byggstyrning

Program 3 april

07.30 Frukostmingel

08.00 Välkomna
Olle Samuelson, BIM Alliance

Branschgemensamt projekt ”Kalkyl via modell”
Hans Söderström, Installatörsföretagen

Effektivisering av kalkyler och produktion med modeller
Andreas Udd, VRA

Byggherren/Beställaren – exempel på ”digital upphandling”
Johannes Ris, Byggstyrning

Summering – Vad händer framåt? Frågor?
Carl-Erik Brohn, för Installatörsföretagen

09.00 Seminariet avslutades