Katarina Hallén från Trafikverket och Gustav Jansson på Luleå Tekniska Universitet.

190507. Under frukostmötet i Luleå presenterades ny kunskap om BIM-utvecklingen.

Katarina Hallén från Trafikverket berättade om en undersökning och praktiska erfarenheter från Norrbotniabanan.

Gustav Jansson på Luleå Tekniska Universitet presenterade en projektrapport om "Informationsflöden i värdekedjorna".