Åsa och Kajsa, nya styrelseledarmöter i BIM Alliance.

Åsa är enhetschef på Trafikverket, och Kajsa är arkitekt på Sweco, där hon ansvarar för Bolabbet, och är även adjungerad professor på Chalmers Tekniska högskola.

Två styrelseledarmöter, Annika Holmqvist från Trafikverket och Nina Ryd från Chalmers, tackades av och BIM Alliance skänker katastrofpaket till UNICEF i deras namn.

Efter stämman hölls ett öppet seminarium med temat ”Nytt arbetssätt i praktiken” modererat av BIM Alliances styrelseordförande Svante Hagman där representanter för medlemmar i BIM Alliance delade med sig av hur de jobbar i praktiken för att bäst utnyttja BIM i sin verksamhet. Du kan ladda ner alla presentationerna från seminariet som PDF längst ner på sidan.

Svante Hagman, Styrelseordförande BIM Alliance

Seminariet avslutades med en inspirationsföreläsning av Tobias Degsell från Combiner. Tobias pratade om vad som gör framgångsrika personer, företag och lärosäten framgångsrika. Framgångsrika personer som nobelpristagare, uppfinnare och forskare har det gemensamt att de inte arbetar ensamma, utan samarbetar och utsätter sig för många olika synvinklar och insikter. Företag och lärosäten som har förstått att utnyttja detta sätt att arbeta genererar fler patent och nobelpristagare och mer banbrytande forskning än de som inte arbetar på det sättet.

Tobias Degsell, Combiner

Du kan ladda ner Tobias presentation i PDF-form här nedanför.

Mötesprotokoll och röstlängd

Här hittar du mötesprotokoll och röstlängd från BIM Alliances föreningsstämma 2019.