Ingemar, Mårten och Sara

BIM Alliance nytillträdda VD Susanne Nellemann Ek hälsade välkomna och berättade lite om sig själv och om kommande arrangemang. Därefter hälsade även Mårten Lindström kort välkommen och presenterade frukostens talare. Sara Malmgren från Foyen Advokatfirma, som medverkar i BIM Alliance arbetsgrupp kring BIM och juridik, inledde. Hon redde ut begreppen kring vad som gäller avtalsjuridiskt för BIM.

Samlade presentationer

Här kan du ladda ner de presentationer som hölls under mötet.

Därefter berättade Ingemar Lewén från Trafikverket om hur de praktiskt arbetar med detta idag.

Program

7.30 Frukostmingel

8.00 Kort information från BIM Alliance

8.05 Är juridiken ett problem?

Talare:

Sara Malmgren, Foyen Advokatfirma

Ingemar Lewén, Trafikverket

9.00 Mötet avslutades