Henrik Linderoth, professor Jönköpings Universitet, Örjan Wikforss, arkitekt och professor i projektkommunikation, Birgitta Olofsson, vice VD Tyréns, Svante Hagman, ordförande för BIM Alliance, Anna Bellman moderator och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

Mötet inleddes med en kort presentation om hinder och drivkrafter för BIM, med utgångspunkt i en färsk forskningsrapport som presenteras av Henrik Linderoth, professor Jönköping University.

Under mötet hölls en paneldiskussion med Örjan Wikforss, arkitekt och professor i projektkommunikation, Svante Hagman, ordförande för BIM Alliance, Birgitta Olofsson, vice VD Tyréns med replik av Andreas Udd, vd VRA Rörinstallationer och Henrik Linderoth. I diskussionen lyftes frågorna: ”Hur har utvecklingen sett ut?” och ”Vad har vi lärt oss hittills, och vad vi behöver göra nu?”

Anna Bellman, journalist, modererade mötet.

Hinder och drivkrafter för BIM – mötet som film

Kunde du inte vara med på mötet, vill du dela det med en kollega eller höra det igen?

Här är hela mötet som film!

Lyssna till diskussionen som pod

BIM-podden spelade in diskussionen. Lyssna på den igen, och dela den gärna!