Deltagare under frukostmötet i Falun den 4 december.

Byggherrens kravställning är mycket viktig för korrekt hantering av information under projektgenomförandet och för leverans till förvaltning. Men vad behöver vi kravställa och hur går det till? Under frukostmötet visade vi upp några konkreta exempel på hur olika organisationer arbetat med sin kravställning!

Program

Samlade presentationer

7.45 Frukost

8.00 Kort information från BIM Alliance

8.05 Dagens tema: Så Jobbar vi med BIM

  • Introduktion: Vilken information kravställer byggherren och vad säger Nationella riktlinjer?
    Lars Lidén BIM Alliance

  • Portal för kravställning från kommuner och landsting

  • Regionfastigheter Dalarna – Så här kravställer vi!

  • Diskussion kring informationsbehov, befintliga anläggningar samt ajourhållning av information
  • 9.00 Mötet avslutas