Föreläsning i fullsatt sal.
Skånska projekt i digitaliseringens tecken, föreläsning.

Den 30 januari arrangerades den första "Torsdagsfrukosten" i Malmö i BIM Alliances regi.

Under frukostmötet presenterades Informationshantering och BIM i ESS (European Spallation Source). Martin Hörestrand från Skanska, Marcus Helmbäck från ÅF och Lukas Nowikowski från Sweco berättade om arbetet som gjorts avseende informationshantering, samordning och BIM i ESS-projektet. De lyfte utmaningarna, vilka antagande som fungerat, vad som inte fungerat och hur de ser på avlämningen av all information till förvaltning. Arbetet vann nyligen Autodesk prestigefulla pris ” AEC Excellence Awards 2019”.

Deltagarna fick också höra om Trafikverkets arbete med att bygga ut järnvägen till fyra spår på sträckan Flackarp-Arlöv. Tre Pågatågsstationer byggs om och spåren sänks på stora delar av sträckan för att minska bullerstörningar. Patrik Dymling från Trafikverket berättade om projektets arbete med modeller och informationshantering. Det handlade om ambitioner, utmaningar, användningsområde och erfarenheter.
David Rodriguez Moya från Obrascón Huarte Lain berättade lite mer i detalj om hur man använder informationsmodeller i byggskedet som pågår just nu.

Nästa Torsdagsfrukost i Malmö blir den 27 februari, anmäl dig nu!

Deltagare under frukostmötet.