Mikael Anjou, Christian Koch och Svante Hagman

Snart avslutas forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018”. Professor Christian Koch från Chalmers är en av forskarna bakom studien och under frukostmötet berättade han mer om resultaten.

Kort om forskningsstudien

Forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018” har genomförts med stöd från Centrum för management i byggsektorn (CMB) samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). I studien har forskare vid Chalmers tittat närmare på 401 bygg- och anläggningsprojekt, 199 VVS-projekt och 195 elprojekt. I studien har man intervjuat platschefer, beställare och uppdragschefer.

Forskningsstudien hade inte ännu publicerats när mötet ägde rum.

Det visar sig att projektproduktiviteten har ökat 1 procent per år per kvm under åren 2014-2018 vilket är ett trendbrott. Det byggs snabbare och ledtiderna är kortare. Studien visar att några av framgångsfaktorerna är BIM och partnering.

På plats fanns även Mikael Anjou, som är tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson AB och aktuell med boken ”Den ineffektiva byggbranschen”. Han gav sin kommentar till forskningsstudien. Han välkomnade ökningen av projektproduktiviteten men visade på flera områden för förbättring. Digitaliseringen är en del av lösningen för ökad produktivitet.

Frukostmötet inleddes av Susanne Nellemann Ek, vd för BIM Alliance och
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad. Mötet modererades av Svante Hagman, ordförande för BIM Alliance.

Mötet arrangerades av BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad.

Avslutade diskussion