Presentation

Här hittar du den del av presentationen som vi fått tillåtelse att publicera på webbplatsen.

På många håll lyfts BIM fram som en teknologi med potential att förenkla och förbättra arbetet med allt från bygglov och tekniska samråd, via drift av offentliga miljöer, till avancerad visualisering av stadsbyggnadsprojekt. Under frukostmötet i Malmö pratade vi om hållbarhet och digital samhällsplanering. BIM Alliance inledde med en presentation om vad som är på gång inom föreningen.

Under frukostmötet gjorde John Helleman från Boverket nedslag i Sveriges kommuner under rubriken "BIM inom kommunal stadsbyggnad". Han berättade om projekten Smart planering för byggande och DigSam inom Smart Built Environment och lyfte tankar kring en digital samhällsbyggnadsprocess. Han kopplade samman det med arbetet som sker på Boverket i samverkan med Lantmäteriet med syfte att skynda på utvecklingen.

Andreas Holmgren, Ottobygg berättade sedan om Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) och specifikt om Strategi 3, Design, process och klimatkalkyl. Han gav en övergripande bild av målsättningarna med färdplanen och strategin. Andreas fick åhörarna att tänka efter gällande hur BIM och digitalisering kan användas för att realisera målen.

Lokal färdplan Malmö 2030 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan som ska påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och nå målen för Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad. Initiativet har också stöd från Informationscentrum för hållbart byggande.


Vill du veta mer? Hör av dig till Pontus Bengtsson för mer information om mötet.