BIM Alliance vd Susanne Nellemann Ek tillsammans med talarna Mikael Malmkvist, Karin Andersson och Kurt Löwnertz

Frukostmötet gav deltagarna en introduktion till hur vi kan påverka implementeringen av IFC i Sverige. Åhörarna fick veta mer om hur BIM Alliance genom den internationella föreningen buildingSMART arbetar med utvecklingen av öppna digitala standarder för att förbättra design, byggande och ledningsfrågor inom samhällsbyggandet.

Den här gången var frukostmötet exklusivt för medlemmar.

Program

07.30 Mingelfrukost

08.00 Senaste nytt från BIM Alliance

08.10 Mötets tema: IFC i Sverige

  • Inledning & introduktion
    Kurt Löwnertz, Ordförande Tekniskt råd och buildingSMARTs svenska koordineringsgrupp
  • Vad kan vi använda den kommande standarden för infrastruktur till?
    Karin Andersson, Trafikverket
  • Nya möjligheter med buildingSMART Swedish Chapter
    Mikael Malmkvist, Vice ordförande i buildingSMARTs svenska koordineringsgrupp

08.50 Frågestund och avslut

09.00 Mötet avlutas