Mötet för intressentgrupperna Förvaltning och Anläggning inleddes gemensamt där grupperna fick veta mer om varandras prioriteringar och arbete framöver. Under temat standardisering fick deltagarna sedan mer kunskap om hur BIM Alliance kan jobba med internationell standardisering och IFC framöver och hur grupperna kan bidra i arbetet.

Därefter delade deltagarna upp sig i respektive grupp för att inspireras, diskutera och lära av varandra varandra.

Mötet var exklusivt för medlemmar i BIM Alliance. Materialet från mötet har delats bland deltagarna.


Program

Kl. 09.30-10.45 Gemensamt möte för intressentgrupp Anläggning och Förvaltning

Leds av Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance
09.30 Info från BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek
09.40 Agenda och uppdrag 2020 – 2022 för Intressentgrupperna Förvaltning och Anläggning
Lars Lidén och Pontus Bengtsson
10.10 Så arbetar BIM Alliance med IFC, standardisering och buildingSMART
Kurt Löwnertz och Mikael Malmkvist
10.30 Frågestund

Kl. 11.00-12.30. Möte för intressentgrupp Anläggning

Leds av Pontus Bengtsson.
11.00 Aktuellt i Intressentgrupp Förvaltning
Pontus Bengtson, Plan B
11.15 IFC för anläggning
Karin Andersson, Trafikverket
11.40 Praktisk tillämpning av CoClass
Thomas Nilsson, Symetri
12.00 Anläggning och Nationella Riktlinjer
Pontus Bengtson, Plan B
12.20 Avslut, summering och nästa möte
Pontus Bengtson, Plan B

Kl. 12.45-14.45. Möte för Intressentgrupp Förvaltning

Leds av Lars Lidén.
1. Återkoppling från förmiddagens presentation kring VP och standardisering
Lars Lidén, Meta
2. Praktisk användning av BIM i förvaltning – NKS
David Möller, Sweco
3. Kort information om utveckling av förvaltningsdatabas i kombination med AR
Michael Ewertz, Locum
4. Informationssäkerhet
Lars Lidén, Meta
5. Summering och kommande möten