Två kvinnor fotade i studiomiljö under sändningen av årsstämman.
Sofi Almqvist, vd Geoforum Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

BIM Alliance bjöd tillsammans med Geofrum Sverige in till ett inspirationswebbinarium med Jenny Carlstedt, Sweco. Ungefär 80 personer från de båda organisationerna deltog. Seminariet skedde i samband med de båda föreningarnas årsstämmor. För att skapa bättre känsla av samvaro under mötet stöttade vi aktivt deltagarna att skapa samtal också mellan deltagarna.

Inspiration med Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt arbetar med Smarta städer och samhällen på Sweco. Hon har bland annat arbetat med Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” som ska bana vägen för obrutna digitala informationsflöden från tidiga skeden till förvaltning – genom ex detaljplanering och bygglov. En av nyckelfrågorna i detta är självklart hur dataflöden mellan exempelvis GIS-analyser till BIM-modeller kan se ut, och hur modellbaserad information kan tas till vara i dessa processer. Under webbinariet bidrog hon med sina spaningar!

De flesta av deltagarna valde att ha på sina kameror under mötet vilket gav en fin känsla av närvaro.

Årsstämma och strategisk inriktning

Efter webbinariet höll BIM Alliance ordinarie stämma för representanter från sina medlemmar. Under stämman valdes Svante Hagman om som ordförande och Andreas Furenberg Ring, Peab, Sandra Jonsson, Vasakronan och Pontus Lagerström, WSP valdes som nya ledamöter. Läs mer om BIM Alliances nya styrelse här.

Utöver den formella stämman fick medlemmarna tycka till om den strategiska inriktning som styrelsen enats om att föreningen ska ha under kommande år. Styrelsen prioriterar fyra huvudområden:

 1. Vi ska fortsätta att satsa på nätverk och event
  Och engagera ännu fler i sektorn

 2. Vi ska vara vägvisare för standardisering
  Både för IFC-standarden som är den öppna standarden för bygg- och förvaltningsinformation samt "Nationella Riktlinjer livscykelinformation för byggd miljö – anvisningar"

 3. Vi vill öka ledningens kunskap
  Om digitalisering, BIM och om ledarskapsfrågor

 4. Vi ska arbeta med opinionsbildning
  Och bredda bilden av BIM och potentialen

Medlemmarna fick tycka till om de strategiska valen och några kommentarer och här kan du läsa kommentarerna.