Vi engagerar BIM Alliance medlemmar i sex tematiska intressentgrupper. I grupperna arbetar vi tillsammans med projekt och delar kunskap och inspiration om digitala arbetssätt. En gång om året träffas alla intressentgrupper för att utbyta kunskap också mellan grupperna.

Årets Stora intressentgruppsmöte skedde digitalt och vi bjöd in Khoa Dang Ngo, Head Of Digital på Technical University of Denmark att hålla en inspirationsföreläsning. Du kan nu se en inspelad version av föreläsningen där Khoa berättar om det prisbelönta byggprojektet DTU Bygning 310.

DTU Bygning 310 – Den digitala byggnaden

Inspirationsföreläsning med Khoa Dang Ngo, Head Of Digital på Technical University of Denmark.

Projektet DTU Bygning 310 har belönats med både den danska utmärkelsen Årets bygge i specialkategorin "öppen för en uppseendeväckande byggprocess och ett samarbete som kan inspirera hela branschen" och har fått en utmärkelse inom buildingSMART Awards för informationshantering i öppna format. Du kan läsa frågor och svar från chatten i faktarutan nedan.

Under mötet träffades också våra intressentgruppsledare och berättade om vad som är på gång i de olika grupperna. Deltagarna tog del av pitchar för aktuella fokusområden och valde vilket fokusmöte man ville vara med på. Du kan ta del av resultatet fån fokusmötena och presentationer i efterhand.

Program

08.30 BIM Alliance tar ut riktningen för digitalisering
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

”Den digitala byggnaden”
Inspirationsföreläsning på engelska
Khoa Dang Ngo, Head of Digital FM - DTU – Danmarks Tekniske Universitet

Standardisering för alla
Kurt Löwnertz, BIM Allliance Tekniskt råd, presenterar:

  • Standarder för alla
  • buildingSMART Awards

Mötets fokusområden – pitch
Fem korta presentationer

Molnbaserade lösningar eller ej?
Nicholas Alvén

Digitala tvillingar
Daniel Sandhav

Nationell standardiseringsstrategi
Pontus Bengtsson

Nationella riktlinjer
Rogier Jongeling

Miljökrav och dataflöden
Johan Söderqvist

Fem parallella fokusmöten

Summering av fokusmöten – så tar vi arbetet vidare
Gruppernas ledare återrapporterar

BIM Alliance för oss framåt
Avslutning och framåtblick
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

12.00 Mötet avslutades