Introbild BIM Alliance landet runt

Under 2014 genomförde BIM Alliance en egen konferensserie på flera platser i Sverige. Detta för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar. Temat var beställarkrav och BIM.

Konferenserna blev väldigt uppskattade och besökte följande orter:

- Luleå 4 februari
- Göteborg 18 februari
- Malmö 18 mars
- Falun 2 april
- Gävle 24 september
- Jönköping 13 november

Hör av dig till info@bimalliance.se om du är intresserad av att ta del av dokumentation eller presentationer från konferenserna.