Deltagarna lyssnade bland annat till Pär Nygårds, IT- och telekomföretagen, Anders Gidrup, Locum och Rikard Espling, KRESP. Tillsammans med morgonens moderator, Lars Lidén, intressentgrupp Fastighetsförvaltning och senior projektledare på Meta, diskuterades vad som händer inom området molntjänster. Hur hanterar man behov kring molntjänster?  Vilka dörrar kan vi tänka oss stängs framöver och vilka öppnas? Hur påverkar det samhällsbyggnadssektorns digitalisering? 

Se webbinariet i efterhand

Material från webbinariet

Du hittar moderatorns bilder här och nedan presentatörernas bilder och material:

Hur ser vägen ut framöver för molntjänster – hur påverkas samhällsbyggnadssektorns digitalisering?
Pär Nygårds, expert, IT och Telekomföretagen

Läs mer: Kommentar till IT-driftsutredningens delbetänkande om rättsliga förutsättningar för utkontraktering

Molntjänster och informationssäkerhet för bygg och fastighetssektorn
Anders Gidrup, säkerhetschef, Locum

Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällbyggnadssektorn
Rikard Espling, KRESP Projektledning och Smart Built Environment projektet

Läs mer: Förstudie [...] kring cybersäkerhet kopplat till digitala modeller inom samhällsbyggandet.

Välkommen till nästa BIM-frukost, den 10 mars, om klimatkrav och digitala informationsmodeller. Anmäl dig här.