Standarder är en förutsättning för att vi ska kunna jobba effektivt, men hur hänger de ihop och vilka standarder ska användas när och av vem? Med utgångspunkt från Standardkartan gjordes en genomgång av nyttan med olika standarder samt diskuterar hur och när de ska användas.

Se inspelningen nedan och ta del av presentationen till höger.