Program

Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Utvecklingsprojektet Avtalsjuridik och digitala modeller
Utvecklingsprojektet Avtalsjuridik och digitala modeller avslutades i december 2021 och en checklista som kan användas som hjälpmedel vid upphandling och genomförande av projekt publicerades. Hur använder man checklistan i praktiken, för att få rätt nytta av modellerna genom hela livscykeln?
Eva Westberg Persson, Foyen Advokatfirma och Mårten Lindström BIM Alliance/More10

Nationella riktlinjer – livscykelinformation för byggd miljö
Nationella riktlinjer – livscykelinformation för byggd miljö lanserades under hösten 2021 och tillämpas av allt fler. Hur kan checklistan som nämns ovan precisera uppgifter och ansvar ur ett juridiskt perspektiv för olika parter när det gäller livscykelinformation? Vad finns det för tankar om att integrera checklistan i Nationella Riktlinjer?
Rogier Jongeling, PlanB/BIM Alliance

Hur har Vasakronan utnyttjat checklistan?
Hur har Vasakronan utnyttjat checklistan i ombyggnadsprojektet Sperlingens Backe 47 för att projektörer och entreprenörer ska ha nytta av modellerna under processen, och hur kan Vasakronan få ett bra underlag för förvaltning?
Johannes Ris, Byggstyrning, med kommentarer av Rogier Jongeling, PlanB/BIM Alliance