Program

Moderatorer: Susanne N Ek vd BIM Alliance och Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

BIM och engagerat team lyfte projektet till toppnivå - Projekt Falu lasarett
Martin Ullgren, projektledare Regionfastigheter Dalarna / Styrelseledamot BIM Alliance

Kvalitet & digitala modeller – automatiserade kvalitetskontroller som stöd för förändring
Susanne van Raalte, Trafikverket, Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers

Mätmetod och nyckeltal för projektkvalitet och BIM i projekt – flera nyckeltal framöver i PQi
Thomas Samuelsson, Binosight