Roberts presentation följdes av en interaktiv frågestund där publiken kunde ställa sina egna frågor eller ta upp sina egna case.

Program

Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Nationella Riktlinjer för byggentreprenören - hur kan det se ut?
Robert Grahm, Operationell effektivitet, Skanska

Robert Grahm, Skanska, berättar om hur portalen med Nationella Riktlinjer nu hjälper dem att få in den data och digitala information som behövs för att:

  • få bra miljödata och kunna påverka miljöpåverkan
  • öka produktiviteten
  • öka kvaliteten

Diskussion och frågestund

Skriftliga frågor som besvarades under frukosten

Nedan följer Roberts svar.

Q: Det finns en del standarder och riktlinjer som tillämpbart för KMI-Hus till exempel. Hur ser den tillgängliga riktlinjen ut och är den anpassad för anläggningsbranchen? Finns implementeringsexempel på det?
A: Ja, i de fall vi sådana likheter med NR så gällde de både Infra/Väg och anläggning och husbyggnad. De var allmänt av typen ""God yrkessed"" i AKB09.

Q: Om man som byggentreprenör har en utdaterad Cad/bim-manual. Skulle du då rekommendera att hoppa på det här tåget och sätta upp en kravportal direkt i NR och helt ersätta den befintliga (men utdaterade) manualen? Frågan är egentligen om det skulle räcka att ”bara” köra NR kravportal och inte ha någon annan i typ excel/pdf-format.
A: Vi tror ännu på hybriden så börja med NR-innehåll och komplettera med den företagsspecifika kringinformationen och -rutinerna efter det.

Q: Av erfarenhet så vet jag att många konsulter och leverantörer har svårt att förstå kraven iom de ligger oftast som hänvisning i en hänvisning i en bilaga etc. Har ingen lösning på det men konceptet för att samla branschkrav i en databas är bra start.
A: Tack, ja det krävs eget arbete i att läsa in och förstå. Ställ frågor till er beställare av ert arbete när ni inte förstår - då blir alla involverade tydligare."

Q: Om så tanken med NR är? Alltså en databas av rena krav?
A: Ja, det skulle jag säga.

Q: Skulle det kunna finnas mer eller mindre färdiga script, för kontroller, verifiering och automatisering?
A: Rena verktyg, av typen du nämner, finns ännu inte i NR vad vi har sett.