Digitaliseringen är nyckeln för klara branschens ambitiösa hållbarhetsmål. För att leva upp till förväntningarna behöver vi inte bara förflytta oss som bolag utan också samarbeta över företagsgränserna. Det ställer krav på våra förmågor att utbyta information över gränserna.

Vi tog avstamp i dessa frågor:

• Hur vi definierar ”gemensam datamiljö” (CDE – Common Data Environment)
• Vilken typ av data tänker vi att vi ska dela?
• Vilka är med och delar data?
• Hur ser vi på framtiden - spaning kring CDE och dess utveckling eller avveckling
• Hur ser vi värdet av historiska data/ spårbarhet av data? (Alltså inte bara as built data)
• Kan man se flera CDE i ett ekosystem?

Talare:
Leif Granholm, BIM Ambassador, Trimble Inc.
Emil Oscander, Lead VDC Specialist, NCC Building

Moderatorer:
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance och
Marcus Bengtsson, Sweco/ BIM Alliance

Program

Kommunikation och datadelning i sektorn – hur ska det fungera?

Moderatorer: Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance och Marcus Bengtson, Sweco/ BIM Alliance

Inledning och aktuellt i BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance

Gemensam datamiljö – vad menar vi?
Marcus Bengtson, Sweco / BIM Alliance
Gemensam datamiljö för dummies - vi beskriver dagens tema kort så att alla oavsett förkunskaper får en bild.

Standarder för datadelning och vart vi är på väg
Leif Granholm, BIM Ambassador, Trimble
Leif Granholm berättar om sin vision för datadelning och gemensam datamiljö. Leif jobbar brett internationellt och har många utsiktspunkter inom området.

Datainformerat företag – vad menas och hur är tanken att vi ska kommunicera så att vi kan dela data?
Emil Oscander, Lead VDC Specialist, NCC Building
Emil Oscander berättar om bolagets arbete att bli ett datainformerat bolag samt vad de tror om datadelning och gemensam datamiljö i närtid.