Här kan du ta del av inspelningen från mötet.

Vad är fi2xml?

Läs mer om fi2xml

Fi2xml ett gemensamt språk för hantering av information till och från förvaltning. Standarden fi2xml är ett xml-baserat märkspråk som innehåller de informationsstrukturer som används inom branschen och som även definierar de meddelanden som skickas mellan olika system i verksamheten. Fi2xml kan sägas vara informationsbäraren mellan olika system som används i förvaltningen. Såväl med filer som API.

Ett exempel kan vara att man som förvaltare grafiskt (på en ritning) vill redovisa en hyresgästs hyresomfattning samt information om kontraktstid och kontraktsnummer. Informationen hämtas då från fastighetssystemet och redovisas i det grafiska informationssystemet med fi2xml som informationsbärare. Tidigare har man fått lov att dubbellagra denna information samt konstruera överföringsrutiner för just dessa system.

Program från informationsmötet

Historik
Berättar om vad historiken IT BOF-piloter - fi2xml-Projekt Informationsleveranser-anslutning till BIM Alliance 2013

Presentation Verktyg
Presentation av BIM Alliance digitala verktyg för Leveransspecifikationer. Och hur informationsflödet ser ut när fastAPI används.

Projekt
Leveransspecifikation 1-3
Visa på AMA projektet i Livscykeln
Utveckling framåt IDS fi2

Hur går vi vidare
Nationella riktlinjer sida för fi2
Publicera verktyg mm
Använda valideringsverktyg BuildingSMART-IDS och skapa en IDXS xml för att validera mot IFC

Medverkande
Jan-Anders Jönsson
Per Erlandsson