Klimatdeklarationer, produktdata och lagkrav – vilka lösningar finns?

Den 9 maj samlades vi för ett gemensamt möte i regi av våra specialister och intressentgruppsledare från BIM Alliance intressentgrupper Förvaltning, Projektledning och Produkter och Material:

Tema: spårbarhet

Temat för mötet var en uppföljning av Stora BIM-dagen och webinaret "Varför pratar alla om spårbarhet inom bygg?" som arrangerades 4:e maj 2023 tillsammans med GS1.

Robert af Wetterstedt inledde mötet med en mycket bra sammanfattning som gav underlag för en bra diskussion kring lösningar. Du kan ta del av agendan från mötet och talarnas presentationer här nedan. (OBS - webbinariet finns inte inspelat).

Agendan från intressentgrupsmötet den 9 maj

Inledning
Lars Lidén, Intressentgrupp Förvaltning

Sammanfattning av webinaret 4/5 – Lagkrav och standarder
Robert af Wetterstedt, RED Management

Vilka möjligheter och utmaningar har vi i branschen?
Reflektioner från en fastighetsägare

Vilka lösningar finns?
Marcus Bengtsson, Sweco och Lars Lidén, Meta

Bikupa – Intressentperspektiv
– Vad ställer det för krav på förvaltningen?
– Vad ställer det för krav på entreprenören?
– Vad ställer det för krav på projektören?
– Vad ställer det för krav på materialleverantören?

Återkoppling från diskussioner och summering