Arbetsgruppen Byggherrekrav arbetar med att definiera hur byggherren ska kravställa kring BIM. Kravställandet gäller både för hantering av information under projektgenomförandet och hur information levereras från projekt till förvaltning. I arbetet ingår att beakta hur dessa krav samordnas med övriga byggherrekrav samt hur kraven ska hanteras upphandlingsmässigt.