Genom optimerad energikonsumtion möjliggör digitala verktyg och digitaliserade arbetssätt minskade kostnader och förbättrade miljö- och klimatprestanda för den byggda miljön. Nyttorna kan realiseras i alla livscykelsfaser från planering och projektering, genom produktion och hela vägen fram till bruks- och avvecklingsskeden.

Arbetsgruppens medlemmar träffas två gånger om året. Arbetsgruppsmötens upplägg kan variera från tillfälle till tillfälle och innefattar så väll inspirationsföreläsningar om föredömliga initiativ i ämnet som öppna diskussioner och möjlighet till nätverkning.

Kontakta Pouriya Parsanezhad, BIM-strateg, Riksbyggen om du vill veta mer: Pouriya.Parsanezhad@riksbyggen.se, 070-216 52 54