Arbetsgruppen samlar fastighetsägare och förvaltningsorganisationer och har fokus på att kartlägga vilka krav en digitaliserad förvaltning ställer på en förvaltarorganisation när uppgifter försvinner och nya tillkommer.

Mycket av tekniken som tidigare saknats finns nu på plats, ändå arbetar man ofta ”som förut” ute i organisationerna. Tillämpningen går långsammare än vad många förväntat sig och de goda effekterna uteblir. Arbetsgruppen kommer att fokusera på aktiviteter som kan stödja och hjälpa fastighetsägare och förvaltare som upplever dessa frågor som aktuella i sin organisation. Det rör sig om frågor som organisation, ledarskap, processtyrning, kompetens, förändring och annat som behövs för att nå utveckling inom informationshantering i fastighetsförvaltning.

Gruppen kommer att arbeta med att i relevanta frågor sprida både goda och mindre bra exempel, kartlägga hur organisationer i branschen gör, ta fram förslag på kompetensutveckling, boka och hålla i forum där erfarenhet kan spridas.

Målsättningen är att fokusera på ett huvudtema varje termin.