Arbetsgruppen Leveranser och verktyg ska omsätta och paketera kraven på informationsmängder till informationsleveranser samt utforma verktyg som kan vara ett stöd i arbetet med detta. Resultat och dokumentation från gruppens arbete presenteras på BIM Alliance Tools.

Till BIM Alliance Tools

Gruppen kommer att arbeta med riktade möten dels för medlemmar som arbetar med informationsleveranser till och från förvaltning och dels för medlemmar som är systemleverantörer och som arbetar med informationsleveranser i sina system.

Kontakta Per Erlandsson om du vill veta mer: per.erlandsson@bimalliance.se