Dator och händer på personer som tittar på datorn.

Intressentgrupp mjukvara arbetar bland annat med att:

• Ge stöd och skapa riktlinjer till mjukvaruleverantörer kring implementation av öppna standarder
• Hantera övriga intressentgruppers behov av mjukvaruanpassningar
• Genom BIM Alliance ”Tekniskt råd” hantera övriga intressentgruppers behov kring vidareutveckling av öppna standarder samt driva dessa behov inom buildingSMART Implementation Support Group

Gruppen har som ambition att genom nytänkande funktionalitet, baserat på branschförankrade behov, arbeta för bättre informationsflöden mellan mjukvaruleverantörer.

Möten

Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium

Matthew Raoufi är ordförande i intressentgrupp mjukvara. Kontakta Matthew om du vill veta mer: fornamn.efternamn@bimalliance.se