Projektmöte

BIM för projektledare

Intressentgruppen för projektledning har fokus på projektledarens och projekteringsledarens arbete avseende BIM och hur dessa roller kan påverka och driva implementering av BIM-nyttor på olika sätt i skarpa projekt. Gruppen har deltagare från konsulter, arkitekter, entreprenörer och byggherrar alla med inriktning på projektledning.

Möten

Gruppen har identifierat följande ämnen som särskilt viktiga att diskutera: roller och ansvar, processer, kompetens, nyttomätningar, upphandling och kravställan.

En arbetsgrupp är tillsatt som håller på att ta fram förslag på en gemensam benämning för olika BIM-roller och deras kompetensbehov, att användas som stöd bland annat i upphandlingar. Vid varje möte presenterar något företag tillämpningar eller goda lösningar som använts i något projekt.