Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

För att nå klimatmålen behöver våra befintliga fastigheter energieffektiviseras i stor skala. Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter för att påskynda städernas energiomställning och användning av urban energidata kan spela en viktig roll i sammanhanget.

Urban energidata kan hjälpa oss att bättre förstå hur fastighetsbeståndet fungerar och möjliggöra analys och utvärdering av storskaliga effekter av olika energieffektivitetsåtgärder på stadens energisystem. Vi kan därmed identifiera vinn-vinn-lösningar för att minska byggnadsbeståndets koldioxidavtryck och skapa en bättre livskvalitet för alla.

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. I ett av E2B2s projekt har forskare från KTH utvecklat ett visuellt verktyg där de samlat energifaktorer från ett systemperspektiv, så att det blir lättare att göra rätt åtgärder i stor skala. På kunskapslunchen berättar forskarna om projektet och vi får lära oss mer om utvecklingen av datadriven stadsenergistyrning med fokus på Stockholm. Vi får också höra hur kunskapen redan kommer till användning hos miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Exergi.

E2B2-projektet som presenteras på kunskapslunchen har bland annat bidragit till Oleksii Pasichnyis doktorsavhandling.

Kunskapsluncher – senaste nytt inom energieffektivt byggande och boende

Vill du lära dig mer om energieffektivt byggande och boende? Under E2B2s kunskapsluncher presenteras de senaste resultaten från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 i en serie webbinarier. Håll utkik i kalendariet!

Program

Torsdag den 25 februari kl. 12.00-13.00

Välkommen!

Anders Nilsson, biträdande programansvarig E2B2, hälsar välkommen

Hur analys av urban energidata kan bidra till energieffektivisering av fastighetsbeståndet

Oleksii Pasichnyi, doktor och forskare på KTH (presentationen sker på engelska)

Big data av byggnaders energianvändning - är det något för en kommun?

Jonas Tolf, enhetschef Miljöförvaltningen/Energi & Klimat Stockholm Stad

Möjligheter och utmaningar för utveckling av Stockholms fjärrvärmesystem med energidata

Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingschef Stockholm Exergi​

Frågestund

Möjlighet att ställa frågor till talarna

Anmälan

Anmäl dig till kunskapslunchen

Uppdaterad den