Börjar:
Slutar:
Plats:
Online

Program

Moderator: Anna Martin, styrelseledamot i BIM Alliance.

 • Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
  Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

 • Klimatkrav i nyproduktion – ny vägledning
  • Varför ska man ställa klimatkrav vid upphandling och vad är nyttan med en vägledning?
  • Hur kan man beräkna klimatbelastning från byggandet med så pass hög kvalitet att det kan användas för att ställa krav vid upphandling?

   Projekt "Vägledning för att ställa klimatkrav i Nyproduktion" är ett bra exempel och drevs tillsammans med IVL och Kommuninvest genom pilotprojekt där flera allmännyttiga bostadsbolag var med tillsammans med deras byggentreprenörer.
   Sofia Heintz är expert inom fastighetsutveckling och nyproduktion på intresseorganisationen Allmännyttan

 • Så kan man jobba med digital informationshantering för att kunna ge trovärdig information om klimatavtryck
  • Hur kan vi nyttja befintlig information från byggprocessen som indata till klimatberäkningar/LCA?
  • Tillgång på digital och kvalitetssäkrad miljöinformation
  • Utmaningar och möjligheter
   Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef/hållbarhetspecialist, Skanska

 • Föreskrifterna om klimatdeklaration” ute på remiss
  Vi samtalar om det nya förslaget till föreskrifter som är ute på remiss nu.

>> Registrera dig här

Uppdaterad den