Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbmöte

Välkommen på möte med Intressentgrupp Anläggning. Intressentgruppen för anläggning har fokus på hur BIM kan utveckla och förbättra processer inom anläggning. Gruppens diskussioner har en bred förankring i anläggningsbranschen genom att deltagare på våra möten kommer från beställare, konsulter, entreprenörer, program- och materialleverantörer. En viktig roll för anläggningsgruppen är att agera som referensgrupp åt bland annat Trafikverket i deras arbete med att införa BIM.

Agenda

1. Plan för 2021

Vad vill vi åstadkomma under 2021?

Organisationen för Anläggningsgruppen

2. Hur blir resultatet från SMIL verklighet?

Smart Built Environment projektet "Smart modelleverans i infrastrukturprojekt (SMIL) – ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning" slutrapporterades i december.

Projektet resulterade bland annat i en leveransspecifikation och en modellspecifikation för digitala leveranser.

Bland annat Trafikverket har tydliga intentioner på att använda resultatet i projekt.

Anna Neidenström, Trafikverket, kommer berätta om både projektets resultat samt planerna på att använda det i något projekt inom en snar framtid.

Efter presentationen blir det möjlighet för oss att ge feedback, tips och förslag på hur detta ska kunna flyga. Genomförs i workshopformat i Miro

3. SIS Bygghandlingar

SIS Bygghandlingar som ska ersätta BH90 är ute på remiss. Vi tittar lite på några nyckelkapitel i dokumentet för att diskutera lämpliga förslag på förbättringar av dokumentet.

4. Standardisering i branschen

Det pågår ett antal intressanta arbetet avseende standardisering.

Pontus informerar kort om läget i Smart Built Environment projektet "Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation"

VI kommer även att få information om ett pågående arbete runt en standardiseringskarta som bedrivs inom BIM Alliance

5. Nästa möte

Beslut om tidpunkt för resterande möten under året

6. Feedback

Feedback på dagens möte via Menti

Anmälan

Mötet är öppet för medlemmar i BIM Alliance.

Ange helst en e-postadress som tydligt visa vilken organisation du representerar
Medlemskap


Intressentgrupperna är en medlemsförmån. Du som är nyfiken på BIM Alliance är välkommen att vara med på ett möte innan du bestämmer dig för att gå med och fortsätta i gruppen.Ange särskilda önskemål som är bra för oss att veta om innan mötet.
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.

Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med BIM Alliance integritetspolicy.

Uppdaterad den