Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Dialogmöte och remisseminarium

Välkommen till ett remisseminarium där vi får en presentation av ”Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader - förslag på färdplan och gränsvärden”. Färdplanen har tagits fram av Boverket på uppdrag av Regeringskansliet och är ute på remiss till den 2 juni.

Alla intresserade medlemmar bjuds in för att öka sin kunskap om förslaget och ge input till BIM Alliance remissvar. Representanter från vår intressentgrupp Miljö- och material ger sina synpunkter på förslaget och bidra med kunskap om den pågående digitaliseringen av miljöinformation och klimatberäkningar.

Preliminärt program

  • Presentation av Boverkets färdplan
  • Panelsamtal (entreprenörer/materialleverantörer)
  • Diskussion

Förslaget i korthet:

För att öka styrningen mot att klimatförbättrande åtgärder vidtas i projektering och byggande föreslås att gränsvärden om klimatutsläpp från byggnader införs 2027. Gränsvärdet väntas omfatta byggskedet. Gränsvärden innebär även att lägga förutsättningarna för en utveckling mot byggande med netto-noll klimatpåverkan som är en nödvändighet om det nationella klimatmålet 2045 ska kunna uppnås.

Arrangör är BIM Alliance Intressentgrupp Miljö- och material. Har du frågor kontakta Johan Söderqvist.

Anmäl dig här

Uppdaterad den