Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt

Digitaliseringen är nyckeln för klara ambitiösa hållbarhetsmål för branschen, men för att leva upp till förväntningarna behöver vi inte bara förflytta oss som bolag utan också samarbeta över företagsgränserna. BIM Alliance bjuder därför in dig som VD till ett rundabordssamtal om den digitala förflyttningen och dess möjligheter.

Program

• Välkommen och inledning till dagens tema
Svante Hagman, ordförande och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Rundabordssamtal

• Vad står överst på våra företags digitala agendor?

• Hur får vi effekter av våra satsningar på digitalisering?

• Vad kan snabba på utvecklingen?

• Nästa steg: Vad kommer du ta vidare i din organisation? Förväntningar på varandra och BIM Alliance.

Moderator: Pontus Holmgren, GRO | Co-creating sustainabilty

Varmt välkommen!
Svante Hagman och Susanne Nellemann Ek

Anmälan

Nominera gärna din VD till Susanne Nellemann Ek