Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Den 4 oktober gick Trafikverket ut med nyheten att de har tagit ett inriktningsbeslut där ISO-standarden SS-EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC) pekas ut som standard för utbyte av data om väg- och järnvägsanläggningar. IFC är ett öppet format för leveranser och utbyte av strukturerad data som möjliggör att alla aktörer i projekt ska kunna jobba på ett bättre sätt tillsammans.

Välkommen till en BIM-frukost där vi får höra Daniel Söderlindh berätta om hur Trafikverket jobbar för att säkerställa enhetliga informationsleveranser med alla dess fördelar.

Program

Moderator: Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance och Marcus Bengtsson, senior digitaliseringsstrateg, Sweco/intressentgruppsledare BIM Alliance

Välkommen och aktuellt från BIM Alliance

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Byggherrens kravställning av digital livscykelinformation

Trafikverket har tagit ett inriktningsbeslut där IFC pekas ut som central standard för utbyte av data om den fysiska väg- och järnvägsanläggningen. Beslutet avser ISO-standarden SS-EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC), som öppet format för leveranser och utbyte av strukturerad anläggningsrelaterad data. Beslutet ska möjliggöra enhetliga informationsleveranser och på sikt även maskinläsbara leveranskrav och automatiserade leveranskontroller.

Daniel Söderlindh, Trafikverket

Trafikverket analyserar även hur ISO 19650, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering ska kunna bidra till informationshantering med fokus på anläggningens livscykel.

Daniel Söderlindh, enhetschef digital projekthantering, Trafikverket

Diskussion och frågestund

Vad ser du som utmaningar? Vilka frågor har du? Efter presentationerna öppnar vi upp för en diskussion och frågestund där du som deltagare kan ställa dina egna frågor, lyfta problem eller testa olika scenarios. Ta med de frågor du vill lyfta, både till talarna och till kansliet på BIM Alliance.

Anmälan

Anmäl dig här!

Uppdaterad den