Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Vi följer upp frukostmötet i februari med samma tema men den här gången tittar vi på hela livscykeln dvs både förvaltning och projekt. Vi kommer med utgångspunkt från Nationella riktlinjer att gå igenom principerna kring gemensam datamiljö. Vi kommer också att få lyssna till ett antal systemleverantörer som presenterar sina tankar kring gemensam datamiljö.


Program

Välkomna & incheckning
Lars Lidén

Gemensam datamiljö, CDE
Vad menar vi?
Vad säger Nationella riktlinjer?
Marcus Bengtsson och Lars Lidén

Smart Built Environment Testbädd CDE
En CDE där Ides MasterConcept samt ShareASpace använts för att visa ett rollbaserat informationsflöde och säkra effektiv informationshantering från projekt till förvaltning.
Mikael Törnkvist, TCG

Effektiv insamling och hantering av tillgångar ur ett livscykelperspektiv
Pål Janson, SWG och Mats Persson, Tribia

Paus

Asset Management – från projekt till förvaltning
Emil Gullander, Dalux

Datadriven fastighetsutveckling
Sweco Twinfinity

Bikupa – Hur bygger vi bron mellan projekt och förvaltning?

Summering och kommande möten

Avslut


Anmälan

Anmäl dig här!

Uppdaterad den