Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt, eller delta fysiskt på plats i Italien

buildingSMART arbetar med att skapa bättre förutsättningar och visa på nyttan med öppna standarder. BIM Alliance grupp Tekniskt råd har till uppgift att följa och bidra till utvecklingen av IFC och andra buildingSMART-standarder.

Internationell konferens

Under året håller buildingSMART International två större event för att ge projekt möjlighet att visa på hur man har jobbat igenom standarder i olika sammanhang.

Vi ser att det är viktigt att delta på konferenserna för att ta del av pågående standardiseringsprojekt och även att ta del av smarta tillämpningar som är baserade på internationella standarder.

Passa på att lära dig mer om hur standarder används i olika länder och skapar värde för byggbranschen över hela världen på buildingSMART International summit!

Delta för att ta reda på hur du kan både vinna på och bidra till en mer hållbar, produktiv och framåtblickande bransch. Exempelvis står bygglovsprocessen på agendan denna gång och man har ett fokus på myndighetsprocesser. Att delta kan även vara ett bra sätt att skapa nätverk både i Norden och internationellt.

Information och anmälan till eventet