Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Vi presenterar de arbeten som pågår inom SIS, Smart Built Environment och BIM Alliance, och hur arbetet med översättningen hittills gått och det kommer att finnas utrymme för att ställa frågor.

Nästa steg är en heldagsworkshop den 27 november där vi borrar ner oss på djupet i översättningen av ISO 19650 och alla begrepp. Läs mer och anmälan.

Vi vill bredda underlaget för synpunkter ytterligare genom att be branschen om råd.

  • Hur ska vi översätta alla BIM-begrepp så att de på ett bra sätt motsvarar svensk praxis, samtidigt som det visar på behoven av utveckling och ökad enhetlighet i hur vi bedriver BIM-projekt?

  • Vi behöver hjälp av våra medlemmar för att förankra de svenska begreppen så att vi får en bred acceptans för de svenska begreppen.

Exempel: vad är en ”lead appointed party”? Vad betyder ”organizational information requirements”? Hur ser en ”common data environment” ut? Vilka ”status codes” ska vi använda i Sverige för att inte krocka med svenska standarder.

Bakgrund

Den internationella standardserien SS-ISO 19650, med den långa titeln Strukturering av information om byggd miljö – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering, har funnits ett antal år nu. Svenska tillämpningsanvisningar finns redan delvis hos Nationella riktlinjer, och håller på att utvecklas vidare i ett stort projekt inom Smart Built Environment

En viktig del i detta är att ta fram svenska översättningar av de inledande delarna av standarden, som i hög grad är baserade på brittiska standarder och rekommendationer. Detta är nu på gång, med SIS som ansvarig och Smart Built Environment-projektet som medverkande.

Anmäl dig till webbinariet den 28 september här.

Anmälan