Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Uppföljning av frukostmötet 8 november med detaljering kring vilka standarder som är aktuella vid olika tillfällen. Vi utgår från ISO 19650 och följer informationsflödet från kravställning till användning.

Mötet är gemensamt för alla intressentgrupper och inleds med en gemensam genomgång varefter det blir en indelning i mindre grupper för mer specifik genomgång av respektive skede i processen.

Program

1. Incheckning och aktuella frågor
2. Inflygning – ISO 19650 – Lars Lidén
3. openBIM workflow och ekosystem – Peter Axelsson, BIM Alliance
4. Praktisk användning av IDS – Karin Andersson, Trafikverket
5. Hur applicerar vi standarder?
– Är branschen mogen för ett modellbaserat arbetssätt?
– Vilka möjligheter, utmaningar och risker finns?

Mötet hålls i Zoom och är öppet för medlemmar i BIM Alliance.

Till anmälan -->

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

BIM Alliance har sju intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer: