Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Digitala strategier

Vi kommer också att få en detaljerad genomgång av Trafikverkets strategi för information om tillgångar och BIM. Genom att ta del av deras erfarenheter och framgångar kommer vi att få värdefulla insikter som kan tillämpas i vår egen verksamhet.

Program kl. 9.00-11.00

Välkomna, inledning
Lars Lidén, Intressentgruppsledare Förvaltning, BIM Alliance

Förvaltning av tillgångar, vad säger standarden ISO 55000
Standarden definierar ett antal områden som är centrala för förvaltning av tillgångar. Några av områdena är specifikt inriktade mot information och de kommer vi specifikt att diskutera kring.
Marcus Bengtsson, Sweco

Information för tillgångsförvaltning enligt ISO 19650
ISO 19650 ger konkret vägledning kring vilken information som behövs för att kunna förvalta tillgångar men också hur information kan kravställas och hanteras under projektfasen.
Lars Lidén, Intressentgruppsledare Förvaltning, BIM Alliance

Trafikverkets strategi för information om tillgångar inklusive BIM
En effektiv tillgångsförvaltning med säker digital samverkan bygger på en systematisk informationshantering som hanterar och tillfredsställer verksamhetens informationsbehov. Trafikverket har för det syftet tagit fram en ny strategi kring information om tillgångar och vi får en presentation av strategin samt får möjlighet att diskutera innehållet.
Ingemar Lewén, Trafikverket

Mötet hålls i videoplattformen Zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar.

Anmäl dig här!

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp Förvaltning leds av Lars Lidén och är en av BIM Alliance åtta intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den