Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Tema: Omvärldsspaning och digital transformation

Under mötet kommer Destias utvecklingschef, Mika Jaakkola, att ge en presentation på engelska om hur Destia framgångsrikt har tagit steget mot att bli ett heldigitalt bolag. Med över 15 års erfarenhet som pionjär i branschen har Destia revolutionerat sina projekt genom att integrera digitalisering och BIM på ett innovativt sätt.

Varje byggprojekt vid Destia utnyttjar en specifik molnplattform för att göra den BIM-baserade design- och produktionsdatan tillgänglig för alla inblandade parter. Detta inkluderar maskinförare, platschefer, besiktningsmän, mätningstekniker, konstruktörer, projektledare, kunder och mer. Resultatet av denna digitala övergång är att processer och projektuppföljning nu är helt digitaliserade, vilket har lett till många fördelar såsom minskad materialförlust, ökad säkerhet och färre människor runt maskinerna.

Dessutom kommer vi att dela information om framstegen som arbetsgrupperna inom intressentgruppen för mätningsteknik har gjort hittills och vilka planer som finns för framtiden.

Detta är en unik möjlighet att lära av Destias framgångar och få inspiration för hur digitalisering och BIM kan förbättra dina egna projekt.

Program kl. 14.00-16.00

Välkomna, inledning
Krister Arnaryd, ordförande intressentgrupp mätningsteknik, BIM Alliance

Så jobbar Destia i Finland med digitalisering och BIM
Mika Jaakkola, utvecklingschef, Destia

Aktuellt från arbetsgrupperna i intressentgrupp mätningsteknik
Krister Arnaryd, ordförande intressentgrupp mätningsteknik, BIM Alliance
Anna Miskas, vise ordförande intressentgrupp mätningsteknik, BIM Alliance

Vi avslutar mötet med en öppen diskussion.

Mötet hålls i videoplattformen zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar.
Mötet spelas inte in.

Anmäl dig här!

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp Mätningsteknik leds av Krister Arnaryd och är en av BIM Alliance åtta intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den