Gå till innehållet

Nicholas Alvén Intressentgrupp mjukvara – ordförande

E-post:
fornamn.efternamn@bimalliance.se
Telefon:
Ring på telefonnumer 0737-01 78 27
Nicholas är Co-founder and CEO på Nikdev.

Nicholas är utbildad högskoleingenjör i Byggteknik med arkitektur med en examen från Lunds Universitet 2008. Han har lång erfarenhet med att arbeta med BIM från bl.a. ÅF Infrastucture (2011-2018) både som BIM strateg och Section Manager ÅF BIM Solutions, därefter som Expert digitalt byggande på Boverket (2018).