Gå till innehållet

Anna Ryberg Ågren Direktör, Svenskt Trä

E-post:
anna.ryberg@svenskttra.se

Anna Ryberg Ågren har sin bakgrund inom miljö- och hållbarhetsområdet. En stor del av sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat med hållbara byggmaterial och hållbara byggnader.  

Anna har tidigare varit VD på Byggmaterialindustrierna och Hållbarhetschef på Derome. Hon har även ansvarat för ”Hållbart byggande” på IVL Svenska Miljöinstitutet.