För att utnyttja de möjligheter BIM ger behöver branschens aktörer samarbeta kring utveckling, både av standarder för att skapa enhetliga informationsflöden. Vi behöver också skapa arbetssätt, processer och organisation som rör många aktörers gemensamma behov och gränssnitten mellan dem.

BIM Alliance bidrar till detta på olika sätt:

  • Vi lyfter fram viktiga initiativ hos aktörer i sektorn
  • Vi initierar och driver projekt med våra medlemmar
  • Vi arbetar internationellt för ökad standardisering