BIM för installationer

I juni 2017 kom resultatet av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF:s projekt "Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer".

I rapporterna beskrivs vad som är gjort och vad som pågår, ledningsfrågor och hjälpmedel som ska finnas eller kan behöva utvecklas. Kort om BIM och BIP, exempel på hur vi skapar effektivare installationer med 3D-modeller och BIM. Vad vinsterna med BIM består av och hur installationsföretag kan arbeta smidigare.

Dessutom har installatörsföretagen varit aktiva i utvecklingen av BIP - se www.bipkoder.se

Förstudie

Förstudien visar exempel på hur BIM används inom installationsbranschen. BIM (Building Information Model/Modeling) står för ett obrutet informationsflöde genom byggprocessens olika skeden såsom projektering, byggande och förvaltning. Förstudien har fokuserat på installatörernas nytta av BIM exempelvis mängder för kalkyl, produktdata för inköp med mera. Projektets syfte var att ta fram en bild av hur entreprenörer inom installationsområdena EL, VS och Ventilation ser på BIM; hur de i dag använder det och vad de tror om framtiden.

BIM-projekt

Projekt som genomförts tidigare är: Upphandling för installationer i BIM-projekt, Virtuella installationer och Virtuell produktionsplanering.

Till resultaten på Installatörsföretagens webbplats