Ett av huvudsyftena med Trafikverkets BIM-arbete är att öka sin produktivitet, och myndigheten har sett BIM som ett nödvändigt initiativ för att nå sina produktivitetsmål. Beslut om införande av BIM på Trafikverket har skett på GD-nivå, och från 2015 ställs krav på BIM i alla Trafikverkets investeringsprojekt.

Läs mer om BIM inom Trafikverket.