Händer hålls upp mot stad på avstånd

Smart Built Environment har en budget på cirka 200 Mkr för de första tre åren, 2016–2018. Budgeten finansieras till hälften av de tre forskningsfinansierande myndigheterna Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Den andra hälften står sektorns aktörer för.

BIM Alliance är part i programmet och engagerar sina medlemmar i projekt och andra initiativ inom programmet.

Läs mer om Smart Built Environment.